Vabilo na občni zbor 2016

Vabilo na občni zbor 2016

Vabimo vse člane društva Alfa pro, da se udeležijo letnega občnega zbora za leto 2016.

Občni zbor bo v petek, 03.02.2017 ob 17.uri v gostilni pri Slavki.


Dnevni red:
1. Izvolitev delovnega predsedstva
2. Potrditev predloga dnevnega reda
3. Poročilo predsednika o aktivnostih v letu 2016
4. Finančno poročilo za leto 2016
5. Predlog sklepa o prenehanju članstva neplačnikom članarine za leto 2016
6. Red na strelišču
7. Plan dejavnosti za leto 2017
8. Predlogi članov
9. Razno
10. Razglasitev rezultatov društvene lige 2016 in podelitev nagrad
11. Pogostitev