SASS

cowboy logo color

dfd

dfdf

Nekaj o Slovenian Western Shooters Society

V strelskem klubu Alfa-Pro smo ustanovili sekcijo SWSS, ( Slovenian Western Shooters Society ) ki združuje ljubitelje strelskega športa v duhu in slogu iz časov osvajanja divjega zahoda v Ameriki. Sekcija se zgleduje po SASS ( Single Action Shooting Society ) ki je mednarodna organizacija, ustanovljena za ohranjanje in spodbujanje strelskega športa Cowboy Action Shooting ™. SASS podpira vse regionalne tekme, ki jih organizirajo organizaciji pridruženi klubi, organizira večja mednarodna tekmovanja in svetovno prvenstvo.

Cowboy Action Shooting je strelski šport, v katerem tekmovalci tekmujejo s strelnim orožjem, ki je značilno za čase iz osvajanja divjega zahoda ( Old West ) za katere čase so značilni single action revolverji, vzvode puške repetirke in šibrovke položače iz starih časov. Tekmovanje streljanja je uprizorjeno v edinstvenem, značilnem, “Old West” slogu. To je strelski šport, v katerem tekmujejo strelci na čas in za prestiž, in poteka na različnih strelskih progah.

Eden od edinstvenih vidikov SASS tekmovanja v Cowboy Action Shooting ™ je zahteva po oblačilih iz obdobja Old West, imenovano »costuming«. Vsak udeleženec tekmovanja mora nositi oblačila iz tega obdobja, in si izbrati ustrezno ime ( alias ) pod katerim nastopa na tekmovanju.

Številni udeležencem tekmovanja je v užitek sodelovanje že z vidika »costuminga« kot pa od same konkurence v streljanju. SASS dogodki zagotavljajo redne priložnosti za prijateljstva in zabavo s podobno mislečimi ljudmi in družinami.

dfd

Prijava na tekmo “Day of Anger”

dfd

Objava  /  Announcement  / Ankündigung

Prijava  / Aplication form /  Antragsformular